call

Op de site van Maasdam Trading zijn de volgende voorwaarden van toepassing.

Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

De gegevens op deze internetsite, zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Maasdam Trading heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de site.

Maasdam Trading staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Maasdam Trading aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren en wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Maasdam Trading kan niet garanderen, dat de site foutloos of ononderbroken functioneert.

De geboden informatie is niet bedoeld ter vervanging van deskundig en persoonlijk advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie op de site gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico.

Maasdam Trading behoudt alle rechten met betrekking tot op de site getoonde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site van Maasdam Trading. Het is niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Maasdam Trading de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.

Team

johan-maasdam

Johan Maasdam

Verkoop, advies en service
info@maasdamtrading.nl
corina-maasdam

Corina Maasdam

Marketing, administratie en service
info@maasdamtrading.nl

 

 

Bedrijfsprofiel

bedrijfsprofiel

Producten

overige-materialen

Maasdam Bouw

maasdam-bouw

Klantenservice

Maasdam Trading Klantenservice